Kalamehed, klaasimeistrid ja keel nagu aarete kaart

Kirmen Uribe „Bilbao—New York—Bilbao“

Kultuurileht, Loomingu raamatukogu, #8-10/2017, 152 lk.

Baski keelest tõlkinud Merilin Kotta

Toimetanud Triinu Tamm

Aastakäigu kujundanud Asko Künnap

Algupärand:

Elkar, 2008

Kirmen Uribe romaan „Bilbao—New York—Bilbao“ on huvitav sissevaade baski kultuuri – inimeste igapäevaellu, elu mustritesse, mis põlvest põlve päranduvad. See on lihtne ja aus mõtisklus vanade lugude ja legendide, aga ka oleviku ja tuleviku üle. Vahepeal tekib siiski küsimus, kas tänapäeval üheks levinumaks standardiks saanud „kirjutamine kirjutamisest“ on alati õigustatud ning kas see mõnikord pelgalt kergema vastupanu teed minemine pole?

„Sama hägusalt, nagu Velázquez näitab maalitava teose kujutist peeglis, tajub lugeja minu raamatus, millist romaani kirjutatakse. Romaan ise ei ilmu kunagi.“ Nii kirjeldab Uribe oma kirjutamisprotsessi, tuues paralleeli Velázquez’i maaliga „Õuedaamid”. Maali objekte võib näha ainult peeglis. Esiplaanil on hoopis kõrvaltvaatajad. Lugejal on veidi keeruline leida rahu, kui romaanis räägitakse romaanist enesest. Tekib igatsus „päris“ romaani järele, mis vahepeal ka erinevate jutustatud lugude killustikuna ilmub, siis jälle kaob. Aga vahest ongi nii põnevam. Alati on ju huvitav kuulata teist inimest, tema tähelepanekuid, ning need ideed, millel elava vestluse käigus oleks oht enne oma kõrghetke vaibuda, leiavad nüüd rahuliku arenguvormi paberil. Lugu siiski on. Koguni mitu. Kirjanik uurib oma kaluritest esivanemate lugu, baskide kalastamistraditsiooni lugu (inimsilmade, mitte tehniliste detailide kaudu) ja baski kultuuri lugu. Ikka ühest tagasihoidlikust, kuid see-eest ausast ja lihtsast vaatepunktist, mille muidu rahulikku kulgemisse tungib vahel mõni väike, aga terav märkus, pisidetail, mis sisaldab endas vihjet terve ajajärgu jaole nukrusele. Loo erinevad hargnemisvõimalused on lugeja ees laiali laotatud. Salapära peaaegu et pole. Kirjaniku kõhklused on välja öeldud ning lugejal ei jää midagi muud üle, kui mõistvalt noogutada, sest kuidas võiks mõista hukka sellist kirjutamislaadi, mis on niivõrd kooskõlas meie ajale omase püüdlusega avatusele, läbirääkimiste abil saavutatavale rahule? Miks mitte heaks kiita romaani, mis vihjab demokraatlikule valitsemiskorrale, kus võimalike otsuste üle arutletakse kenal, viisakalt neutraalsel toonil, kõik kaardid on avatud ning inimesed koosolekulaua taga paindlikud, mõistlikud ja ratsionaalsed? Kellelegi ei tehta liiga. Ainult vahepeal hakkas lugedes igav. Rahu, mis võiks kaasneda kõhkluste jagamise ning lahti kirjutamisega, jäi ebatäielikuks. Probleemidest räägiti, kuid need ei leidnud lahendust.

Kaduv maailm

Kalurite elulaadi kirjeldused on paeluvad, neis on tunda kadunud maailma hõngu. See on kultuur ja eluviis, mis vaid vähestes paikades veel elujõuline on. Kalade käsitsi püüdmine, selle kunsti  pärandamine isalt pojale, põlvkondade jagu ametisaladusi. Koos praktiliste oskustega pärandub ka soov merele minna, merel elada. Lugejale jääb see maailm küll veidi kaugeks, kuigi ei teki kahtlust, et tegu on millegi erilisega ning tundmaõppimist väärivaga.  Vihjamisi tuleb välja, et autorile endale on vanemate maailm kaugeks jäänud, seda mainib ta vaid kahel korral. Isa ei tahtnud, et tema lastest saaksid kalurid, ja rõhutas hariduse tähtsust, teisel korral kuuleme stseenist, milles autor käib sugulastega kalal. Viimased on väga osavad, kuid jutustaja õngekonks püsib tühjana.

Lend

Tänapäeval ei sõideta niivõrd merd, kui reisitakse lennuteel. Mõlemas eluviisis on siiski midagi sarnast, mõlemad on liikuvad, suur hulk aega läheb eikusagil olemisele, kulgemisele kas merel või õhus. Uribe kirjeldab stseene lennukis, üsna tavapärast minimaalse kontakti tekkimist kaasreisijatega, kuid võluv on see, et ta neile juhuslikele pilkude kohtumistele tähelepanu osutab. Tõepoolest on ju eriline, kui ühes ruumis (ja veel pealegi kõrgel pilvede kohal!) peavad seitse tundi viibima täiesti erinevate taustade ja lugudega inimesed. On ju huvitav, kuidas need inimesed omavahel suhestuvad, juhul kui peaks tekkima vestlus. Kirjanik loeb reisides teda paeluva baski arhitekti poja päevikut, tähelepanekuid esimesest reisist New Yorki. Mõjuv on stseen, kus arhitekt Bastida poeg Ricardo kirjeldab, kuidas hotelli liftis on härradel komme naisterahva sisenedes kübar peast võtta, kuid ükskord olid tema ja ta isa ainsad, kes kübara peast võtsid, sest sisenenud naisterahvas oli mustanahaline. Tervet raamatut täidavad väikesed tähelepanekud inimeste isiklikest eludest, mis kajastavad ka suuremat ühiskondlikku narratiivi. Väga hästi sobib seetõttu romaani alguses olev Elias Canetti tsitaat: „Räägi isiklikel teemadel, räägi nendest, muu ei ole oluline. Ära tunne häbi. Avalikke teemasid kajastavad ajalehed.“ Isiklikud teemad võivad anda olulise lisapilgu ka ühiskondlike protsesside toimumise mehhanismi.

Rahvus ning perekondlikud sidemed

Kaks teemat, mis on teoses kõige olulisemad ning seovad niidina kõiki väikeseid jutustustefragmente, millest raamat kokku on pandud, on baski rahvuse küsimus (ja üleüldse väikerahvaste küsimus!) ning perekondlike sidemete olulisus. Autor imetleb traditsioonide ilu. Kauneim näide on ilmselt saksa klaasimeistritest isast ja pojast, kellelt Cambridge’i ülikool oli tellinud õppe-eesmärgiks suures koguses klaasmudeleid haruldastest taimeliikidest. Isa ütles, et poeg oskab klaasikunsti juba temast paremini, sest kunst täiustub iga järgmise põlvkonnaga. Teosest kumas läbi, et väikesed rahvad on nagu perekonnad. Selleks, et mitte ära kaduda, peab kokku hoidma ning oma kultuuri ja traditsioone väärtustama.

Raamatust leiab ka armsa sissepõike Eestisse, Käsmusse. Kirjanikud ja luuletajad väikeses maamajas metsa vahel, lugusid jutustamas. Loodusteadlane Fred, kes tahtis  kunagi ka kirjanikuks saada, kuid ei tihanud. Tema, kes teab linnulaulust kõike, mida teadma peab, kuid ise ei laula.

Keel nagu aarete kaart

Üks kaunemaid kujundeid raamatus on seotud baski keelega, mille kohta äsja kohatud välismaalane olevat kirjanikule öelnud, et „teie keel on nagu aaretekaart. Kui jätta kõrvale kõik teised tähed peale x-i, tekib tunne, nagu liiguksid mööda rada, mis viib varanduse juurde.“ Baski kultuur ning rahvustunne on tihedalt seotud just keelega. Samas valitseb Uribe sõnul sealses kultuuris väike alaväärsuskompleks just seetõttu, et kirjandusklassikat on baski rahval võrdlemisi vähe, samas kui suuline pärimus on pika ajalooga ja mõõtmatu.

 

Tegemist on armsa ja kodutundest pakatava kirjandusliku rännakuga baski kultuuri ning sealsete inimeste eluseikadesse. Sarnaselt Hispaania ja Ladina-Ameerika proosaga on siingi tunda ikka ja alati elu saatvat poeetilisust. Nähakse ilu väikestes asjades, elu paratamatuses ja kõiges inimlikus. Hinnatakse lihtsust ja loomulikkust. Eestlasele võib see raamat olla hea ja huvitav lugemine: usun, et meie rahvuslikul teadvusel on baskide omaga päris mitmeid kokkupuutepunkte ning Uribe raamatust võib leida liigutavaid äratundmishetki.

Marta-Liisa Talvet

Silmad kui kaamera objektiiv

A. J. Finn „Naine aknal“

Tänapäev, 2018, 470 lk.

Inglise keelest tõlkinud Eve Rütel

Toimetanud Ele Jaagusoo

Kujundanud Villu Koskaru

Raamatu pealkiri „Naine aknal“ võib esmapilgul viia mõtted mõnele poeetilisele kirjandusteosele, vähemalt nii juhtus minuga. Enne teose kätte võtmist ei olnud ma lugenud isegi mitte annotatsiooni, otsustasin raamatu valida vaid pealkirja järgi. Kujutluspildis ootas mind romaani lugema hakates midagi poeetilist, isegi romantilist, aga tegelikult peitis see pealkiri endas hoopis veidi kõhedust tekitavat kriminulli.

Lugu keerleb ümber naise, kes kannatab agorafoobia käes. Oma majast ta välja minna ei saa, sest kardab avatud kohti, kuhu sattudes tekib tal paanikahoog. Naise nimi on Anna Fox. Annal oli ka abikaasa ja väike tütar Olivia, kuid nemad ei ole enam temaga. Loo lahti rulludes saab lugeja täpsemalt teada, mis Foxi perekonnaga juhtus.

Kuna Anna on pidanud tubaseks jääma ja tema  sotsiaalne elu on foobia tõttu peaaegu, et kustunud, on ta leidnud tegevused, mis teda siiski kuidagi veel ümbritseva maailmaga ühendavad. Ta mängib arvutis malet, õpib prantsuse keelt, vaatab palju vanu filme, joob liiga tihti ja rohtudega koostarvitamiseks lubamatutes kogustes veini ning omab internetis kontot nimega „thedoctorisin“ (“doktor on sees”).. Niisuguse nime on Anna valinud, kuna töötas enne haigestumist lastepsühholoogina. Nüüd, olles ise haige, nõustab ta veebileheküljel teisi agorafoobiat põdejaid, et kuidagigi säilitada kontakt välismaailmaga. Anna tegevustest kõige ebaharilikum ja ühiskonnale kõige vastuvõetamatum saab raamatu keskse loo käivitajaks. Selleks on läbi kaamera naabrite elude jälgimine ning vaatlustulemuste pildistamine. Lugu muutub pinevaks siis, kui Anna vaatlemisega vahele jääb ja vastasmajas elava naisega kohtub.

Raamatu keel on kaasahaarav, heale kriminullile omaselt paeluv. Siiski ei hakanud romaan lugedes pelgalt kujutluspildi-filmina silme ees jooksma, nagu see hästi kirjutatud raamatute puhul tihti on, vaid tekkis hoopis tunne, nagu istuksin ise keset Anna Foxi tuba ja jälgiksin kõike seal toimuvat, oleksin selles kogemuses füüsiliselt sees. Sellise meeleseisundi suudab lugejas tekitada vaid väga hästi kirjutatud raamat. Täpsemalt – väga hästi inimtajudega manipuleerida oskav autor.

Kuigi tavaliselt mind põnevikud kirjandus- ega ka filmivaldkonnas eriti ei paelu, siis „Naine aknal“ oli tõesti selles žanris kirjutatud tekstidest väga haarav. Lugu ise ehk ei olnudki nii väga hüpnotiseeriv, kuid oli miski, mis ei lasknud raamatut käest panna. Kahtlustan, et see „midagi“ on kirjanik A. J. Finni mahlane keelekasutus ja ilmselt ka Eve Rüteli tõlge, mis oli nii köitev, justkui oleks raamat originaalis kirjutatudki eesti keeles. Lisaks Finni suurepärasele oskusele sõnu ritta seada on raamatut lugedes garanteeritud ka pidev „vau-efekt“, sest vahetpidamata juhtub midagi, mida ei oleks osanud ette näha. Aga eks inimene otsustab ise, kas pidada seda ootamatute ehmatusmomentide virvarri raamatu positiivseks küljeks või liialdatud flirdiks põnevusega.

Teose tagakaanel on tsitaat tuntud Ameerika krimikirjanikult Stephen Kingilt, kes andis raamatule sellise hinnangu: „„Naine aknal“ on üks neist harvadest raamatutest, mida tõesti ei saa käest panna /…/ See, kuidas Finn oma täiesti originaalse loo film noir’ kulisside taustal välja mängib, on nii nauditav kui ka kõhedusttekitav.“ Kingi öeldut arvesse võttes võiksidki seda raamatut kindlasti lugeda inimesed, kes väikest kõhedustunnet nauditavaks peavad.

Olivia Tammisto

Õiglus ja õelus, kuid kumb on kumb

Helen Rappaport „Revolutsiooni küüsis: Petrograd 1917“

Varrak, 2017, 368 lk.

Inglise keelest tõlkinud Aldo Randmaa

Toimetanud Marika Mikli

Kujundanud Mari Kaljuste

 

Petrograd on muutusi täis linn. Iga päev istun oma Nevski prospekti ääres asuva korteri aknal ja jälgin tänaval toimuvat. Näen, kuidas krõbedalt külm talv muutub lämbeks suveks, see omakorda sügiseks ning siis ootan juba jälle lund. Näen pakase käes külmetavaid pereemasid ja teenijaid poejärjekorras seismas. Trammid sõidavad ringi ning mina vaatan imestusega trammi sisenevaid inimesi. Mehed on sõjas, teised on näljas. Neil pole õigust ka pahameelt avaldada. Tsaariperekond aga naudib pillavat eluviisi. Lõputud ballid ja lõputu hulk kallist veini. Paraku on majade vahel askeldavad inimesed minust liiga kaugel, et neid aidata saaksin. See, mis tänavad ärksaks muutis, oli juba ammu juhtuma määratud. Kogu oma naiivuse juures pidin siiski tunnistama eesootavat tormi.

Ühel hommikul ehmun, sest kõik on muutunud. Nüüd on see siis käes. Tänavatel kajavad püssilasud ja kasakate hüüded. Kõnnitee on mattunud laipade ning nende viimsetest hingetõmmetest suubunud vere alla. Surnute seas on tsiviilisikud, sõdurid, politseinikud. Laipade ümber patrullivad nende kaasmaalased – tsiviilisikud, sõdurid, politseinikud. Tapmine on läinud ülekäte, kuid keegi ei taha loovutada võimalust enda soovi järgi õigust mõista. Jah, revolutsioon ei tunne süüd. Tõelised revolutsionäärid ei tapa, vaid mõistavad õigust. Südames pitsitab, mõeldes, kas kunagi üldse mõistatatakse välja, mis on parim lahendus ning kas enne seda pole juba kõik maha tapetud? Tsaar loobus troonist. Võim vahetus. Massihaud. Ajutine Valitsus. Suursaadikud, ajakirjanikud. Toidupuudus ja hävitustöö. Pakane, temperatuur stabiilsem kui riigikord. Ma nägin seda tulemas. Ma tundsin majaseintelt põrkuvat pinget.

Võpatan. Tunnen kevadist päikest põski paitamas. Võtan jaki seljast, sest Eesti kevad on mind viimaks positiivselt üllatanud. Saabun mõtetega vaikselt tagasi Eestisse. Sulgen põlvedel uhkeldava raamatu. Helen Rappaporti ajalooline jutustus „Revolutsiooni küüsis“. See oli kõigest raamat. Kõigest raamat?

Ometi polnud see näitemäng, millele ma ostnuks esireapileti. Kui miski on mattunud tolmukihi alla – on see siis kõigest ettekujutlus? Revolutsioonist on möödunud juba üle saja aasta, kuid see siiski toimus.

Olin Venemaa ajalooga piisavalt hästi kursis, et järgnevat sündmustikku mingil määral ette näha, kuid raamat suutis mind hoolimata sellest endasse imeda. Nii täpselt oli kirjanik Helen Rappaport edasi andnud revolutsiooniaegsel Venemaal viibinud inimeste märkmeid ja üleskirjutisi. Lugesin põnevusega, kuigi teadsin, et imesid ei juhtu. Olnuks see ilukirjanduslik romaan, lootnuks ma ehk sügaval sisimas õpetlikku lõpplahendust. Õnnelik lõpp võib  eksisteerida lugejate jaoks, kes Venemaa järgnevast ajaloost midagi ei tea.

Helen Rappaort (s. 1947) on Briti kirjanik ja ajaloolane. Rappaport on revolutsioonilisest Venemaast varemgi kirjutanud: „Jekaterinburg. Romanovite viimased päevad” (2009) ja „Neli õde. Suurvürstinnade Romanovite kadumaläinud elud” (2016). Rappaport tugineb oma raamatutes vanadest kirjadest ja raamatutest saadud materjalidele, mida lugeja tänu kirjanikule ühtse tervikuna lugeda saab. Raamat on nagu mitmesajaleheküljeliseks venitatud lõik ajalooõpikust – see aitab mõista sündmusi, mis muutsid Venemaad igaveseks.

Heneliis Notton

 

Kirjandusfestivali HeadRead raames võib briti kirjanikku ja ajaloolast Helen Rappaporti näha laupäeval, 26. mail kell 14.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, kus temaga vestleb inglise krimikirjanik Jason Goodwin.

Rohkem infot siin! = http://headread.ee/uritus/helen-rappaport-ja-jason-goodwin/

Kes loob meie deemonid?

Michael Katz Krefeld ,,Sekt” (Ronk #3)

Varrak, 2017, 328 lk.

Taani keelest tõlkinud Minna Salmistu

Toimetanud Brita Kaasik

Kujundanud Britt Urbla Keller

 

Silm silma vastu, hammas hamba vastu, põletus põletuse vastu… kas sa ei mäleta üldse Teist Moosese raamatut? (lk 244)

,,Sekt” on taani krimiuurija Ronga sarja kolmas raamat. Romaan liigitub üha populaarsust koguvasse nordic noir žanri.

Nagu põhjamaade krimis kombeks, heidab ,,Sektis” kaheldavate uurimismeetoditega ja raske minevikuga, kuid siiski sümpaatne ning eesmärgile pühendunud uurija valgust Põhjamaade heaoluühiskonnas kobrutavale kuritegevusele. Paistab, et Krefeld on püüdnud valida oma Ronga-sarja raamatutele nii õõvastavad ja mõjuvõimsad pahalasorganisatsioonid kui võimalik, et tagada publikult tugev reaktsioon: ahastus, et kuidas see Skandinaavias üldse võimalik on. See toimib. Kunst imiteerib elu, nagu öeldakse.

,,Sekti” lugemine meenutab suuresti teleseriaali vaatamist. Iga raamat toimib edukalt omaette tervikuna, mida saab mõista eelnevat lugu teadmata. Eelmisi osi lugenu teab põhitegelasi pisut paremini ja saab privileegi paari-kolme viidet ära tundes kõiketeadvalt endamisi muheleda. Mõistagi valmistab iga eelnev raamat järgmist ripplõpuga ette. Vormi poolest eelistab Krefeld diskursust ja tegevust kirjeldustele ja analüüsidele.

Klassikalise Põhjamaade krimi üks omapärasid on kompaktsus ja süžeetihedus. Üldjoontes kehtib see ka ,,Sekti” kohta. Ronga romaanides aga on autor harjumuspärasest rohkem tähelepanu pööranud igapäevasele olmele, mis lõpptulemuses mingit rolli ei mängi. Seeläbi poevad tegelased oma harjumuste, vigade ja voorustega vaikselt lugeja naha alla, saades vastavalt kas armsamaks või tülgastavamaks. Kui Ronga naaber, elukunstnikust ja seelikukütist hispaania lehemees, järjekordselt kõik sinnapaika jätab, et aidata Ronga jamasid kokku lappida ja talle ema mängida, kuidas saaks teda mitte sümpaatseks pidada ja muiata?

Ja kas suurfirma väljapeetud juht ei tekita vastikustorget, kui ta vaatab Ronka ,,kui sõnakuulmatut last”?

Teisest küljest segab detailirohkus krimiromaani lugemise üht suuremat mõnu: teadmist, et iga liigutus, sõna ja emotsioon on lõpuks millekski oluline. On see ju loomu poolest interaktiivne kirjandusvorm: esitatakse probleem, hulk näiliselt tähtsusetuid faktikilde, mõned tõesed ja mõned valed, ning trobikond asjaga seotud inimesi. Lugejal on võim kahtlustada, usaldada, kaasa tunda, teoretiseerida ja ummikusse joosta täpselt nii nagu uurijalgi – viimane aga on oma terasuse tõttu loomulikult alati sammukese-viis lihtsurelikust ees. Viimaks, kui tõde on küüntega vassingu alt päevavalgele kraabitud, mõistab lugeja, kui palju olulist ta õigel ajal ei märganud, kuidas see kõik oli lõpuks nii loogiline, nii süsteemne…

Kui igasugust maist kirjeldust on liialt, hajutab see lugeja kui jälituskoera valvsust – vahest taotleb autor seda teadlikult, et jälgede ajamist raskendada, võibolla aga vähendab hoopis ettekavatsemata romaani pinget. Soovides kiiresti põneva põhitegevusliini juurde naasta, tekib pahatihti kiusatus kõrvalistest vahejuhtumitest üle libiseda. Kohati tunduvad need sellega tegevusliini lennukust pidurdavat.

Pea kõige olulise annab Krefeld efektiivselt edasi otsekohese dialoogi ja monoloogiga. Kuna need on isiklikumad kui vestluste ümberjutustused, peegelduvad sealt selgelt kõnelejate isiksused ja lugejal on võimalus loomulikul, inimlikul teel iga tegelasega tutvuda. Ronga mõtete kirjeldusi kasutab Krefeld peamiselt lugejale suunavate küsimuste ja sobivate kahtluste edastamise meediumina.

Enamjaolt on dialoogi hoogne ja nauditav lugeda. Paraku aga kipuvad autori istutatud kahtluseseemned lugeja vabaduse kallale ise valesid (või vahel harva õigeid) järeldusi teha. Lõpetades peatüki lausetega ,,Aga enamgi veel murdis Ronk pead selle üle, kes oli see, kellele Benjamin psühhiaatriaosakonda lilli oli saatnud? Tal oli üks aimdus, aga sügaval sisimas lootis ta, et see on vale,” (lk 139) paneb Krefeld lugeja ärevusest hinge kinni hoidma, kuid andes kohe järgmise peatüki alguses küsimusele vastuse, jääb see mesimagus pinevus üürikeseks.

Ehk on põhjus autori soovis olla vastutulelik ja muuta tegevusliin võimalikult üheseltmõistetavaks? Võimalik. Kuid kui pidevalt puust ja punaseks ette öeldakse, kuidas keegi end tunneb, tekib igatsus selle nägemise ja tunnetamise järele. Hoolimata Põhjamaade krimi lakoonilisest ja näiliselt tundetust stiilist võimaldab see žanr siiski kirjeldada mitmedimensioonilisi tegelasi, segaseid inimsuhteid ja moraalselt keerukaid olukordi. Just sellel nordic noir ju tegelikult põhinebki.

Neile, kelle õhtust puuduvad usuhullus ja deemonid (mõned otsesemas tähenduses kui teised) koos õõvastuse ja vastikusjudinatega, sobib Krefeldi ,,Sekt” suurepäraselt vestluspartneriks.

Kaminsky lasi kuuldavale ülbe naeru. ,,Täitsa lõpp, kuidas Jumal sind vihkama peab.”

Ronga silmad muutusid külmaks. ,,Mitte nii palju, kui mina teda vihkan.” (lk 321)

Eva Ikkonen

 

Kirjandusfestivali HeadRead raames võib taani krimikirjanikku Michael Katz Krefeldi näha laupäeval, 26. mail kell 15.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, kus temaga vestleb tõlkija ja kirjastaja Eha Vain.

Rohkem infot siin! = http://headread.ee/uritus/michael-katz-krefeld-ja-eha-vain/

Päike silmis, torm südames

Marcelo Birmajer „Nekroloogiklubi“

Tänapäev, 2017, 158 lk.

Hispaania keelest tõlkinud Ehte Puhang

Toimetanud Siiri Rebane

Kujundanud Villu Koskaru

Sarja kujundanud Jüri Jegorov

Marcelo Birmajer kutsub meid kaunisse Buenos Airesesse ning jutustab loo armastusest, selle tähendusest ja argentiinlastest, kelle elu ja olu ta nii põhjalikult uurinud on. Raamat on üks suur tagasivaade kogenud ärimehe Genaro elule ja naisele, keda ta ootas ja aastaid armastas, mistõttu on raamat eelkõige armastuslugu. Ridade vahel on peidus rikas Argentiina kultuur, mis teeb lugemise ka harivaks kogemuseks.

Kuigi raamat pöörleb peaasjalikult peategelase Genaro ja tema armastatu, noore Fernanda ümber, tutvustab lugu ka paljusid sefaradi juutide kombeid. Süüakse huvitavaid rahvustoite nagu lahmašine, burekasid ja murrakisid. Pered elavad teatud kommete ja uskumuste järgi – naistelt oodatakse varakult mehele minemist ja poegadelt pereäri üle võtmist. Tegevus toimub soojas Argentiinas, seega on raamatut kätte võttes iga kord tunne, justkui astuksime hetkeks soojale maale. Birmajer kirjeldab eredalt Buenos Airese loodust ning kõike, mida linn pakub: lugematult tränipoode, siestat, salapäraseid inimesi ja nende pööraseid elusid.

Siiski tahab autor rääkida loo inimestevahelistest suhetest ja nende raskustest. Eriti puudutab see armastajatevahelisi sidemeid –lõunamaa inimeste keevalised iseloomud teevad suhted pahatihti keeruliseks. Samas sobib see kõik Buenos Airese sündmusterohkesse olustikku, kus linnapilt on kirev ning tundeid avaldatakse grandioosselt ja valjult.

„Nekroloogiklubi“ võib vaadata nii uurimuse, tragöödia kui ka armastusloona. Kuna armastus on põhjuseks, miks lugu sündis, oleks õiglane eelkõige analüüsida raamatut kui armastuslugu. Genaro ja Fernanda suhe on pettunud armastus, kuna mõlemad osapooled unistasid teineteisest, kuid hiljem, reaalsuses ei mõista nad üksteise iseloomu. Nad eeldavad teineteisest midagi, mida neil pole võimalik saavutada. On üürike aeg, mil nende suhe õitseb, kuid terve loo vältel elavad nad erinevates mõttemaailmades. Selle veidra abielu teeb märkimisväärseks Genaro katkematu armastus Fernanda vastu juba enne nende abielu. Too valib naise endale välja aastaid varem, kuid Fernanda tulihingelisus vaibub, hiljem otsustab ta ikkagi tulla mehe juurde, kes teda tingimusteta armastab. Kuid Genaro kiindumus on tärganud Fernanda ilust, teadmiseta, kui keevaline naine on. Genaro, tasakaaluka mehena, eirab abielu mädanevat seisukorda. Fernanda aga ei hakka kunagi meest usaldama, see kahjustab nende suhet ning lahutab armastajad üuksteisest. Fernanda surm lahutab nad aga igaveseks.

Nekroloog äratas Marcelo Birmajeris huvi. Naise surm viis autori loo keerisesse. Birmajer reisis läbi Buenos Airese, kohtus erinevate inimestega, küsitledes neid, tahtes tõe osaliseks saada. Seega võib raamatut võtta ka uurimusena, kuna kõik tegelased on päris inimesed ja kõik sündmused on reaalses elus toimunud.

Autor kohtus ka isiklikult Genaroga, kes jagas talle siiani saladuslikke detaile. Too kordas Birmajerile oma uskumust, mille järgi ta elab: „Ime on juhuslik sündmus nähtuna usklike silmade läbi.“ Kaunid ütlused pole aga ainus põhjus, miks „Nekroloogiklubi“ tasub lugeda. Igaüks, kellel on huvi Argentiina kultuuri ja inimeste vastu, peaks selle romaani kindlasti kätte võtma, lisaks muidugi needki, kes tahavad sefaradi juutide kohta rohkem teada saada, sest see raamat pakub ka neid teadmisi. Teos on küll traagiline, kuid kultuurikirjelduste ning ausate tunnete poolest kaunis.

Mirell Talbre

 

Kirjandusfestivali HeadRead raames võib juudi juurtega argentiina kirjanikku Marcelo Birmajeri näha pühapäeval, 27. mail kell 13.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, kus temaga vestleb tõlkija Ehte Puhang. Rohkem infot siin!

Sätendavad soomused või tuhmid silmad – oleneb, kust vaadata

Pjotr Aleškovski „Kala: Ühe rände lugu“

Varrak, 2017, 256 lk.

Vene keelest tõlkinud Veronika Einberg

Toimetanud Krista Mõisnik

Kujundanud Britt Urbla Keller

 

Pjotr Aleškovski „Kala: Ühe rände lugu“ ilmus vene keeles 2006. aastal ning pääses samal aastal ka Vene Bookeri auhinna lühinimekirja, mis on tolleaastaste nominentide esikuuik. Tagakaas vihjab, et tegemist on eelkõige ühe naise, ent tegelikult kõikide lugudega, kes elus ühel või teisel põhjusel rändama on pidanud. Lugedes mõistsin, et jutustus on teatud määral laiendatav iga inimese elus toimuvale. Kõik kordub, mõõnale järgneb tõus, lõppudest kasvavad uued algused.

Pjotr Aleškovski on hariduselt ajaloolane ning tööalased reisid on teda viinud Kesk-Aasiasse ja Põhja-Venemaale. Seda tausta on teoses läbivalt näha nii peategelase kujutamises kui ka teda ümbritsevas maailmakirjelduses. Nimelt osaleb peategelane Vera Tadzikistanis elades arheoloogilistel väljakaevamistel ning kujutused sealsest olust on omapärased ja loomulikud. Samas ei jää tunnet, et autor kasutab Verat vaid oma mälestuste kandjana. Vera on mitmemõõteline ja muutuv karakter, iga kujutatud tundmus sobib tema iseloomuga ning on loosse loogiliselt põimitud. Tegelikult uurisin autori tausta kohta alles pärast lugemist, mistõttu oli see pigem põnev üllatus ja ühendus kui detail, mis lugedes silma hakkas. Lisaks saadavad naise rännakuid kirjeldused ajaloost, ent jällegi annab Vera ülevaate vaid sellest, mis teda selles hetkes kõige rohkem puudutas. Näiteks teine osa algab nii: „Stalini käsul kasvas suurest mägikišlakist linn ja kõik see aeg, mis ma seal elasin, ehitati seda edasi.“ Ajalooline kontekst on huvitav ja aitab kaasa igapäevaelu mõistmisele, ent on siiski piisavalt informatiivne ning õppisin nii mõndagi tolle aja Venemaa ja ülejäänud maailma ajaloo kohta.

Lugu on jaotatud neljaks osaks, mis kõik järgivad võrdlemisi sarnast ülesehitust: saabumine uude kohta – juhtub midagi halba/head –, leppimine/arusaam – juhtub midagi halba/head –, liikumine järgmisesse kohta. Tegu on ilmselt taotusliku võttega, ent sellele skeemile ei pöörata eraldi tähelepanu, mistõttu ei teki tunnet, et Aleškovski tahaks kõiki tegevusi ühtemoodi lõpetada või seda lainetust tehislikult vorpida. Jällegi tundub kulg sujuv ja loomulik, mistõttu püsib pinge viimase osa lõpuni ning lõpplahendus ei ole läbinähtav. Võimalik, et selle efekti tekitab Aleškovski hea tempotaju ja intuitiivne võime tabada, millal mingist hetkest on piisavalt räägitud. Paljudest helgematest perioodidest, näiteks Vera nooruspõlvest, räägib koguni neljandik kogu romaanist, ent Vera viibimist Nurmekundes kirjeldatakse üsna põgusalt. Siiski jätab see võte loomuliku mulje, sest kõik vajalik saab öeldud ja edasiliikumine tundub iseenesestmõistetav.

Nagu pealkiri viitab, on paljud detailid ja mõttekäigud teoses seotud kaladega, sealhulgas ka peategelase hüüdnimi, mis teoses vahelduvat tähendust omab. Kuigi osati on selline pilge solvav, ei pane Vera seda alguses pahaks, kuna ta on kalade tähtkujust ning tunneb nendega hoopis ühendust. Näiteks mõistab ta ühel hetkel, et sarnaselt merehõbedaga ei suuda naine ühte kohta paigale jääda, vaid peab pidevas liikumises olema. Samuti suudab ta sujuvalt erinevatesse keskkondadesse sulanduda. Hiljem vägivaldse suhte tõttu endasse tõmbudes on pilanimi Verale solvav, kuna ta teab, et tema tuimus on vaid kest, millega end karmi välisilma eest kaitsta. Kalad on teoses jätkumise ja liikumise sümbolid, saates Verat nagu sõjaväemuusika Polkovniku Leske. Lisaks võib neis näha kohatist enesega leppimist ja siis jälle mitteleppimist, konflikti, mis tänapäeval paljusid saadab.

Raamatut lugema hakates olin valmis palju filosoofilisema jutustuslaadiga romaaniks, kuna lühitutvustus kõlas mõtlikult ja keerukalt. Üllatusin, et lugu ise oli minimalistlik ning sügavamad ja keerukamad mõtted kerkisid teost lugedes pigem iseenesest kui otseselt kirjutatust lähtuvalt. Tundub, et autor on keskendunud pigem terviku mõjule, andes lugejatele pealtnäha lihtsa ja igapäevase loo, mis tekitab paratamatult küsimusi moraalist ja valikutest. Tegu on tuntavalt läbimõeldud romaaniga. Iga meenutus, kirjeldus ja sõna sobivad üldpilti ning moodustavad ilusa mosaiigi, mõjuva terviku. See on lugu, mida on hea lugeda, kui olla ka ise mõnel teelahkmel või hetkes, kus kõik on just muutunud. Ühtlasi paneb teos mõtlema sellele, mis on olnud, ning kas ja kuidas me sel end mõjutada laseme. Teisalt tuletab romaan aga meelde, et kõikidel dilemmadel on mingi lahendus või lõppmäng, mida alati ette ei näe ja ehk ei peagi.

Anna Laura Alamets

 

Kirjandusfestivali HeadRead raames võib vene kirjanikku ja ajaloolast Pjotr Aleškovskit näha reedel, 25. mail kell 16.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, kus temaga vestleb tõlkija Ilona Martson. Rohkem infot siin!

Siin- ja sealpool Tsooni

Katrina Kalda „Maa, kus puudel pole varju“

Varrak, 2017, 328 lk.

Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar

Toimetanud Leena Tomasberg

Kujundanud Britt Urbla Keller

 

Tänavust HeadRead festivali külastab teiste seas Eesti juurtega prantsuse kirjanik Katrina Kalda (s 1980). Kui 10-aastaselt Prantsusmaale kolinud Kalda esimesed kaks romaani rääkisid peaasjalikult Eestist, siis tema viimane teos „Maa, kus puudel pole varju“ on olemuselt düstoopiline ning loo tegevus leiab aset nimetus maailmas. Romaani tegevus on kirja pandud kolme eri põlvkonna naise silmade läbi ja kulgeb erinevates ajaperioodides. Sündmused saavad raamatu lõpuks kokku ning moodustavad terviku.

Romaanis kirjeldatakse kaht piirkonda Linna ja Tasandikku –, mida eraldab teineteisest inimjalale läbimatu ala ehk Tsoon. Tasandik on sisuliselt Linna elus hoidev organ, kus töödeldakse tekkinud prügi kasutuskõlblikeks materjalideks. Sinna küüditatud inimesed virelevad mustuses ja vaesuses, et Linn omaenese jäätmetesse ei lämbuks. Omavahel ühendab alasid vaid raudtee, mis justkui veresoonena võimaldab Linnal energiat ammutada ja elus püsida. Tavalised linnaelanikud ei tea, et Tasandik eksisteerib samas, kui sinna saadetud inimesed igatsevad kirglikult tagasi pääseda. Teade Tasandikule ümberasustamisest võib võimudega vastuollu sattunuteni saabuda iga hetk. Nad kaovad jäljetult ja unustatakse peagi. Tasandikul saab inimesest tehasetööline, kelle ainus funktsioon on Linna heaks tööd teha.

Teose peatükid on vaheldumisi kirja pandud eakama naisterahva Sabine’i, tema tütre Astridi ning lapselapse Marie’ poolt. Sabine’i peatükid kulgevad päevikuvormis 15 aasta jooksul alates Tasandikule saabumisest. Ta on kohaneja: ka halvimates tingimustes otsib naine võimalusi tegeleda oma meelisala botaanikaga. See võõrandab ta pereliikmetest ajapikku täielikult. Astridit kirjeldavad kõige paremini Marie’ esimesed sõnad: „Mu ema on seisma jäänud kell“. Tema elutu kest on trööstitul Tasandikul, kuid hing jäi maha Linna oma armastatu juurde. Ka Astridi kirjutised on valdavalt varasemast elust; ta elab selle unistuse nimel, et ühel päeval tagasi pääseda. Marie’d on ema ja vanaema kasvatanud Linna vaimus ta ei kohandu Tasandiku eluga, kuigi pole teistsugust keskkonda oma silmaga näinudki. Kujutlus Linnast kui ideaalmaailmast püsib tema peas ümbertöötlemistehasest varastatud trükiste najal. Nõnda otsustavad Astrid ja Marie üritada kaubarongiga Linna pääseda, hetkekski mõtlemata, mis või kes neid seal ees ootab.

Kuigi teose kolm naist moodustavad pere, on igaühe tegevus ja mõtted individualistlikud. Mida aeg edasi, seda enam tegutsevad kõik kolm oma isiklike eesmärkide nimel ning jääb mulje, et omavaheline suhtlus peaaegu katkeb. Koostöö toimib mingil määral siis, kui see on mõlemale osapoolele kasulik. Kõige banaalsemal viisil ilmestab seda periood, mil Marie’ vanaemale tehase kõrvalt botaanikaraamatuid varastab ning viimase kõrgendatud huvi lapselapse vastu kestab täpselt nii kaua, kui raamatuid jätkub. Mitte ainult peresiseselt, vaid Tasandikul üldiselt pole sõprusel ja suhetel kohta. Et režiimis ellu jääda, on igaüks iseenda eest väljas. Mida enam aga autor Linna ja Tasandiku olemust lugeja ees lahti rullib, seda vähem tundub Linn sisuliselt „parema“ paigana. Inimesed on pideva kontrolli all mõlemal pool tsooni: Linnas piiratakse lihtinimesi salaja, mugav elu kestab seni, kuni käitud võimude silmis õigesti. Tasandikul on elu karm tegelikkus aga täielikult paljastatud.

Kalda kirjastiil on haaravalt isiklik. Autor on keskendunud peamiselt tegelaste tundmustele, lootustele ja pettumustele. Peategelased on väga erinevate karakteritega, võitlemas oma eelkäija käitumise ja otsuste vastu. Igaühe mõtted ja juhtumised jäävad pereliikmete eest sama varjatuks nagu mistahes võõra jaoks. Lugejale avanevad need just nagu kolm erinevat päevikut. Romaani tegevustik kulgeb küllaltki aeglaselt, kuid samas on Kalda osavalt suutnud teose lõpuni hoida üleval pinget ja mingisuguse pöörava sündmuse ootust. Kuigi düstoopia, on teoses kirjeldatud maailm teravalt realistlik: ühed tegemas musta tööd ja elamas viletsuses, et teised saaksid nautida mugavusi. Raamatu lõpuks jõuab lugejani arusaam, et osakeseks süsteemist jääb inimene nii ühel kui teisel pool Tsooni.

Anita Maasalu

 

Kirjandusfestivali HeadRead raames võib romaanikirjanik Katrina Kaldat näha reedel, 25. mail kell 19.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, kus temaga vestleb kirjanik ja tõlkija, prantsuse kirjanduse asjatundja Indrek Koff. Rohkem infot siin!